مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

زیر مجموعه ها

پنل کاربری

   Login reminder    Register

آخرین اطلاعیه ها

article thumbnailبا توجه به فعالسازي آزمون فصل سوم دوره الکترونيکي "همکاري گروهي و کار تيمي" در روز دوشنبه مورخ  1393/9/24  در سامانه یادگیری الکترونیکی، آندسته از همکاراني که در دوره فوق شرکت نموده اند مي توانند حداکثر تا پايان وقت اداري...
Go to top