مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

زیر مجموعه ها

پنل کاربری

   Login reminder    Register

آخرین اطلاعیه ها

article thumbnailبه اطلاع  آندسته از همکاراني که در سامانه يادگيري الکترونيکي درخواست خود را جهت شرکت در اين دوره ثبت نموده اند مي رساند دوره الکترونيکي مديريت دانش از روز دوشنبه مورخ 1393/5/20آغاز می گردد....
Go to top