دوره جامع اقتصاد مقاومتیبا توجه به رشد روز افزون علم و آموزشهای

دوره فن بیان و آیین سخنوری

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ 

مدیریت جلسات

پیشرفت جوامع و رشد جمعیت و کوچک شدن

آموزش در هر زمان در هر مکان

دفتر توسعه یادگیری به منظور ارائه

Previous Next Play Pause
loading...
loading...
شماره تماس پشتيباني 64492537
ارسال ايميل بهinfo@el.mcls.gov.ir
نمايشآدرس و موقيعت قرار گيري ما