پنل کاربری

   Login reminder    Register

آخرین اطلاعیه ها

article thumbnailبا توجه به فعالسازي آزمون فصل سوم دوره الکترونيکي "همکاري گروهي و کار تيمي" در روز دوشنبه مورخ  1393/9/24  در سامانه یادگیری الکترونیکی، آندسته از همکاراني که در دوره فوق شرکت نموده اند مي توانند حداکثر تا پايان وقت اداري...
Go to top